Kreslíme paradajky v CorelDraw

Dnes vám ukážem ako môžete nakresliť jednoduchú kresbu vo vektorovom programe CorelDraw.  Minule sms kreslili tenisky v CorelDRAW! a táto kresba je na žiadosť zákazníka bez použitia prechodových farieb aj bez priehľadných prvkov. Kresba bude použitá v knihe v čiernobielom prevedení a v malom rozmere. Pre ukážku na tento web som však pracovala s farbami.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Toto je výsledný obrázok a teraz sa pozrime, ako si také niečo môžete nakresliť vy.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Začnite prvým krokom v programe CorelDraw. Otvorte nový súbor a hneď si ho zmeňte na šírku.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Pri práci využijete nasledovné nástroje.

  1. bézierov režim - Celú kresbu budete robiť v tomto režime
  2. nástroj tvar - Všetky objekty pomocou tohto nástroja budete tvarovať
  3. previesť na krivku - Kliknutím na toto tlačidlo prevediete vami vybrané časti kresby na krivky
  4. hladký uzol - Tu zmeníte označené uzly na hladké, krivky sa vyhladia

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Vyberte bézierov režim (kreslenie kriviek po jednom segmente) a nakreslite si tvar paradajok. Použite čo najmenej segmentov. Paradajka má jednoduchý tvar, ak všetky uzly zmeníte na hladké, dostanete guľaté objekty. Nepotrebné uzly odstráňte. Ak treba dotvarujte ručne niektoré uzly.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Na vyfarbovanie objektov je niekoľko možností. Najjednoduchšie si na pravom paneli zvolíte farbu akú chcete. Ak by sa vám označený objekt nezafarbil, znamená to že nemáte uzavretú krivku. Zvoľte nástroj tvar a kliknutím na pravé tlačidlo na myši sa vám ukáže možnosť uzavrieť krivku.

  1. políčko s krížikom- šípka ukazuje na možnosť odstrániť výplň kliknutím ľavým tlačidlom myši. Ďalšia možnosť je že kliknutím pravým tlačidlom myši odstránite obrys.
  2. Ak chcete vami zvolenú farbu stmaviť - podržte Ctrl + kliknite na čierne políčko
  3. Ak chcete naopak farbu zosvetliť - podržte Ctrl + kliknite na biele políčko

Ušetríte týmto dosť času :-)

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Ďalšia možnosť je že farby, ktoré použijete v kresbe, sa vám budú ukladať do palety dokumentu. Využijete vtedy keď sa budete rozhodovať či sa vrátiť k pôvodnej farbe alebo nie. Otvoríte ju kliknutím na na Okno (na hornom paneli) - Palety farieb - Paleta dokomentu. Na fotke je paletka pod obrázkom.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Vyfarbené paradajky. Bez obrysov.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Pomocou Bézierov režim si teraz nakreslite všetky tvary, ktoré budú znázorňovať lesky. Teraz už použite viac segmentov, kresba bude realistickejšia.

  1. najsvetlejšie tvary
  2. stredne tmavšie tvary
  3. najtmavšie tvary

Na týchto tvaroch sú niektoré uzly ostré.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Po odleskoch pokračujte v kreslení stopiek. Stopky sa vám budú v kresbe automaticky ukladať navrch. Šípka na obrázku ukazuje na miesto, kde stopka je za paradajkou. Tam treba tvarovať uzly a prispôsobovať tvaru paradajky. Kontrolovať sa v CorelDraw môžete v drôtenom modeli. Kliknete na Zobraziť - drôtený model.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Kresba zobrazená v drôtenom modeli.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Ak ste spokojný s kresbou aj po kontrole v drôtenom modeli, vráťte sa naspäť na rozšírené zobrazenie a vyfarbite stopky paradajok.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Šípky ukazujú na detaily - svetlejšie miesta na stopkách. Čím menej detailov, tým lepšie.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Na koniec dokreslite stopkám najtmavšie miesta.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Na obrázku sú dokončené všetky tvary.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Posledný krok - vyberte maliarske techniky a zvýraznite niektoré miesta na kresbe.

Kreslíme paradajky v CorelDRAW!

Dokončená kresba.

kresba-paradajky-v-knihe

Takto vyzerajú v knihe. Farba by im pristala viac :-)

CorelDraw síce dnes už mnoho grafikov nepoužíva, ale dá sa s ním pracovať :-)

Pridajte sa do našej skupinky Maľujeme akvarelom. 
www.facebook.com/groups/malujeme.akvarelom
Zdieľame tam svoje najnovšie obrázky a dávame si cvičenia.

© Ľubica Veseláwww.facebook.com/vesela.lubica
Na stránke lubicavesela.sk nezhromažďujem žiadne osobné údaje v súvislosti s GDPR. Web nepoužíva cookies.