Adobe Illustrator tutorial - Šípky

Nakreslite si jednoduchú kresbu. Ak s illustratorom práve začínate, možno vám tento tutorial príde vhod. Použijete len niekoľko jednoduchých nástrojov a možno sa pri kreslení pobavíte :-)

1

Začnite tým, že si do Illustrátora prenesiete vlastnú skicu. Môžete si obrázok nakresliť ceruzkou na papier, odfotiť, naskenovať, alebo nakresliť v inom programe ako Painter či Photoshop. Keď už máte vytvorený nový dokument v illustrátori, zvoľte Súbor Umiestniť. Skicu si môžete zablokovať Ctrl 

2

Teraz si vytvorte novú stopu, ktorou budete celú kresbičku maľovať. V ľavom paneli nástrojov si vyberte Elipsa a nakreslite sploštenú elipsu, ako vidíte hore na obrázku. Elipsa má čiernu výplň a je bez obrysu.

3

Na pravej strane si otvorte paletku Stopy. Označenú elispu potiahnite myšou nad paletku so stopami. Kurzor myši sa zmení na bielu šípku a biely štvorček v ktorom je znamienko +. Teraz pustite tlačidlo myši.

4

Pustením tlačidla na myši sa otvorí okienko Nová stopa kde si zvolíte možnosť Objektová stopa - ok.

5

Na ďalšom otvorenom okienku Volby objektovej stopy štetca zvoľte Roztiahnuť podľa dĺžky ťahu a v okienku Metoda vyberte OdtieneOK

6

Teraz si vyskúšajte, či sa vám podarilo správne vytvoriť novú stopu. V ľavom paneli vyberte nástroj Štetec a zvolte vašu novú stopu.

7

Vyskúšajte či vám vyhovuje hrúbka. Farbu ťahu zvoľte čiernu.

8

Môžete začať s kreslením. Ja som začala s dvomi šípkami v dolnej časti skice, celú kresbu som dokončila až v závere.

9

Na plochu si pre ušetrenie času vyberte užitočné nástroje: Nástroj pre priamy výber (A) Pero (P) ak by ste potrebovali pridávať, odoberať alebo inak upravovať kotviace body.

10

Kreslite štetcom podľa vašej skice len obrysy, detaily budete robiť neskôr. Ťahy nechajte prečnievať cez seba.

11

Na zvýraznených miestach vidíte ako sa jednotlivé ťahy pretínajú. Tak to je správne. Neskôr tieto miesta odstránite.

12

Máte nakreslené hrubé obrysy? V ľavom paneli zvoľte Výber (V) a označte celú kresbu.

13

Kresbu nechajte stále označenú, otvorte na hornom paneli Objekt a vyberte Rozdeliť vzhľad.

14

Na kresbe pribudlo kotviacich bodov.

15

Kresbu majte stále označenú Výberom. Znova vyberte na hornom paneli Objekt - Živá maľba - Vytvoriť (Alt + Ctrl + X)

16

Znovu vyberte Objekt - Živá maľba - Rozdeliť

17

Rozdelená živá maľba.

18

Zvolíme si Nástroj pre výber skupiny, biela šípka so znamienkom +. Pomocou tohto nástroja sa dajú vyberať jednotlivé skupinky kotviacich bodov. Teraz označujte prečnievajúce časti ťahov a odstráňte (Delete) 

19

Zelené elipsy označujú už odstránené prečnievajúce časti a zelené šípky ukazujú, ktoré časti ešte treba odstrániť.

20

Hotovo.

21

Teraz si znova kresbu prevediete do živej maľby, aby ste mohli použiť plechovku živej maľby. Označte Výberom celú kresbu.

22

Objekt - živá maľba - vytvoriť (Alt + Ctrl + X)

23

Na ľavom paneli si vyhľadajte nástroj Plechovka živej maľby (K) a umiestnite si ho na plochu.

24

Kurzor myši sa zmení na takúto značku.

25

Ak s ním prechádzate nad kresbou vidíte ohraničenie, ktoré môžete práve vyfarbiť.

27

V hornom paneli si postupne vyberajte farby a vyfarbite všetky časti kresby.

28

Vami zvolená farba z paletky v hornom paneli je zobrazená s strednom štvorčeku.

29

Vyfarbená kresba.

30

V ľavom paneli nástrojov vyberte Nôž a umiestnite si ho na plochu.

31

Znova si maľbu rozdelíme a to: Označením celej kresby Výberom (V) - v hornom paneli Objekt - Živá maľba - Rozdeliť.

32

Pri používaní nástroja Nôž, si jednotlivé časti kresby označujte nástrojom pre výber skupiny, biela šípka s pluskom.

33

Presne vidíte ktorú časť kresby idete deliť. Nožom pretnite plochu vybranej časti a jedného objektu vám vzniknú dva  uzavreté objekty, ktoré môžete zvlášť vyfarbovať.

34

Svetlé miesta na kresbe vytvorte ťahom štetca a zvolenou bielou farbou. Hrúbku ťahu si môžete prispôsobiť podľa potreby.

35

Vy máte kresbu už celú nakreslenú, ja si dokončím teraz.

36

Pri kreslení vektorového obrázka ste použili len niekoľko nástrojov.

37

Skicu odblokujte Ctrl + Alt + 2 a môžte ju z dokumentu zmazať.

38

Jednoduchý vektorový obrázok je hotový.

Pridajte sa do našej skupinky Maľujeme akvarelom. 
www.facebook.com/groups/malujeme.akvarelom
Zdieľame tam svoje najnovšie obrázky a dávame si cvičenia.

© Ľubica Veseláwww.facebook.com/vesela.lubica
Na stránke lubicavesela.sk nezhromažďujem žiadne osobné údaje v súvislosti s GDPR. Web nepoužíva cookies.