Slnečný deň - kresba

Túto kresbu som robila ako cvičenie. Kreslenie postáv je pre mňa dosť náročné a tak musím často trénovať. Sama to vidím na sebe, že častejšie precvičovanie prináša ovocie.

Postavy som si najprv nakreslila ceruzkou. Keď som už usúdila, že proporcie ako tak sedia, ceruzku som prekreslila perom a vodeodolným atramentom. Nakoniec som kresbu kolorovala akvarelovými farbami. Len tak ľahučko, aby vyniklo jasné, slnečné počasie.

 

 

kresba atramentom kolorovaná akvarelovými farbami

Samostatne sa učiť a zdokonaľovať sa v kreslení postáv má nespočetné výhody, ktoré ovplyvňujú nielen vaše umelecké schopnosti, ale aj váš celkový mentálny a emocionálny rozvoj. Častý tréning kreslenia postáv prináša mnoho prospechov, ktoré zahŕňajú:

 

  1. Rozvoj kreativity: Kreslenie postáv je výborný spôsob, ako rozvíjať svoju kreativitu. Pri vytváraní postáv máte možnosť premýšľať o ich charaktere a výraze. Táto úroveň hlbšieho premýšľania podporuje vašu schopnosť vytvárať nové a unikátne nápady.
  2. Zlepšenie pozorovacích schopností: Pri trénovaní kreslenia postáv sa musíte venovať detailom a rôznym aspektom postavy, ako sú proporcie, pózy a výrazy tváre. Toto vám pomáha zlepšiť vašu schopnosť vnímať jemné detaily v reálnom svete, čo je užitočné vo všetkých oblastiach života.
  3. Rozvoj jemnej motoriky: Kreslenie postáv vyžaduje precízne pohyby ruky a oka. Opakovaným tréningom sa zlepšuje vaša jemná motorika, čo môže mať pozitívny vplyv na vaše písanie, prácu so zariadeniami a iné činnosti, ktoré vyžadujú presnosť.
  4. Výrazové umenie: Kreslenie postáv vám umožňuje vyjadriť svoje myšlienky, emócie a názory prostredníctvom umeleckých diel. Týmto spôsobom môžete komunikovať s ostatnými aj bez slov, čo je silný spôsob komunikácie.
  5. Trpezlivosť a sebadisciplína: Kreslenie postáv nie je vždy jednoduché a môže vyžadovať veľa trpezlivosti a sebadisciplíny. Pravidelný tréning vás učí vytrvať aj v ťažších situáciách a postupne zlepšovať svoje schopnosti.
  6. Rozvoj vnútorného kritického myslenia: Pri hodnotení svojich vlastných výkresov sa naučíte vnímať ich silné stránky a oblasti na zlepšenie. Táto schopnosť kriticky sa pozerať na svoju prácu je užitočná v každej tvorivej činnosti.
  7. Uvoľnenie a relaxácia: Kreslenie postáv môže slúžiť ako forma relaxácie a úniku od každodenného stresu. Pomáha vám sa sústrediť na niečo príjemné a vytvára priestor pre kreatívne myšlienky.
  8. Neustály rast a zlepšovanie: Kreslenie postáv je skúsenosťou, ktorá nikdy neskončí. Vždy je priestor na zlepšovanie, nové techniky a nové spôsoby vyjadrovania sa. Tento neustály rast vás udržuje motivovaných a zapája do nepretržitého učenia sa.
  9. Sociálne pripojenie: Ak sa pripojíte k umeleckej komunite alebo nájdete spriaznené duše, môžete získať spätnú väzbu, inšpiráciu a nové názory na svoje diela.
  10. Osobná spokojnosť: Vytváranie umenia prináša osobnú spokojnosť a hrdosť zo svojich vlastných úspechov. Keď sa budete pozeraním na svoj pokrok cítiť uspokojení, bude to mať pozitívny vplyv na váš sebavedomý a pozitívny postoj.

 

V konečnom dôsledku, neustále tréning kreslenia postáv nie je len o zdokonaľovaní umenia, ale aj o rozvíjaní mnohých dôležitých zručností a kvalít, ktoré sa premietajú do rôznych oblastí vášho života.

Pridajte sa do našej skupinky Maľujeme akvarelom. 
www.facebook.com/groups/malujeme.akvarelom
Zdieľame tam svoje najnovšie obrázky a dávame si cvičenia.

© Ľubica Veseláwww.facebook.com/vesela.lubica
Na stránke lubicavesela.sk nezhromažďujem žiadne osobné údaje v súvislosti s GDPR. Web nepoužíva cookies.