Využitie akvarelovej maľby v logu

Niekedy je príprava loga pomerne jednoduchá. To v prípade, že je vopred známe, že logo nebude musieť splniť všetky bežné technologické požiadavky na jeho neskoršie použitie. Niekedy nie je potrebné

  • vyrábať čiernobielu verziu, alebo
  • riešiť jeho nasadenie bez poltónov, napríklad ako nápis na budove, či ako potlač na perá,
  • aby tlač bola ekonomická (čo najmenej farieb),
  • alebo aby znieslo použitie aj v miniatúrnom formáte, aj na billboarde.

Ak vopred vieme, že logo bude použité len v jeho farebnej verzii, potom môžeme pracovať s plne poltónovými a farebnými motívmi. To otvára možnosť využiť namiesto vektorovej grafiky aj iné prvky. Napríklad akvarelový obrázok.

V tomto článku si povieme, ako sme pripravovali takéto logo pre detské divadielko Červienka. Je to ochotnícke divadlo detí a mladých z obcí Sokoľ, Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom (okres Košice-okolie), ktoré spracuváva duchovné témy. Názov Červienka vznikol podľa rovnomennej poviedky švédskej spisovateľky Selmy Lagerlöfovej, ktorú si títo šikovní divadelníci spracovali do javiskovej podoby.

Žiaľ, slovo "červienka" má hneď niekoľko protichodných významov (vtáčik, rastlina, slovenské meno, ba aj ochorenie). Preto je jeho doplnenie o obrázok slávika aj o slovíčko divadielko veľmi vhodný nápad. Navyše ide o detské divadielko, takže takýto milý slávik môže potešiť nejedno očko.

Do loga si zadávateľ vybral môj starší akvarelový obrázok slávika červienka.

Toto je skica, ktorú poslal zdávateľ, ako by si zhruba logo predstavoval. Pustila som sa do práce.

Namaľovala som pre istotu ešte ďalšie dve verzie červienky, ktoré by sa dali použiť ako podklad. Nakoniec sme sa však dohodli, že predsa len použijeme pôvodnú - veľmi často to tak dopadne.

Nastal čas pre niekoľko otázok.

Aké zvoliť písmo?

Chronicky zažité je pre detské projekty používať rôzne hravé a roztancované písma. Pri práci s typografiou som spolupracovala s Mirom Veselým (preto v článku to množné číslo).

Typické bláznivé písma, aké sa bežne používajú pri detských projektoch. Pri tomto logu sme sa rozhodli použiť čo možno najjednoduchšie možné písmo. Mali sme na to dva vážne dôvody:

  • Ak bude použitý akvarelový obrázok, tak už ten do loga vnáša dostatok hravosti a pohybu. Mal by byť preto v kontraste s jednoduchším a pokojnejším písmom.
  • Vzhľadom na to, že divadielko sa orientuje na duchovné témy, bude vhodné citlivo zachovať istú dôstojnosť a vážnosť. K tomu by sa určite nehodil obligátny font Comic Sans.

Prispôsobovanie sa písmom hravosti detí sme preto v prvých návrhoch skúsili celkom vylúčiť z hry:

V prvých skicách sme sa pokúsili použiť veľmi ľahký font prekrásneho písma Andulka z dielne Františka Štorma. Dominantný tak bol obrázok vtáčika.

Uvažovali sme aj o iných, podobných písmach, ktoré samotné tvarom ustupujú do pozadia a umožnia, aby zaznel obsah toho, čo je nimi napísané.

Uvažovali sme o použití niektorého z takto jednoduchých písiem.

Zadávateľ však prišiel s prosbou, aby sme predsa len využili radšej menej konzervatívne písmo. Má skúsenosti s prácou s deťmi a cítil, že hravejšie a ľahšie písmo bude k projektu sedieť o niečo lepšie. Vybral nakoniec písmo Arima Madurai z Google Fonts.

Stále pôsobí pomerne seriózne, aj keď už samo o sebe je skôr hravé a roztancované. Pri týchto zložitejších písmach býva problém, že akonáhle už v samotnom písme sú rôzne ozdôbky, býva ťažšie citlivo ich kombinovať s ďalšími prvkami. Inými slovami:

Ozdobné písmo už je ozdobené - nie je potrebné doplniť ho ďalšou dekoráciou. Ak je krásne samo o sebe, netreba to ďalej stupňovať tieňmi, farbami či inými grafickými prvkami. Každopádne, keďže ide o detský projekt, znesie sa určitá miera preexpozície. Je to podobné, ako vianočný stromček. Samotný strom je predsa krásny objekt. Nie je potrebné nijak ho ozdobiť. Práve kvôli deťom to ale spravíme. S rovnakou filozofiou sme teda v spolupráci so zadávateľom pojali aj toto logo.

Prišiel čas uvažovať o tom, ako usporiadať samotný text loga. Zadanie Divadielko Červienka je dlhé. V jednom riadku by sa použilo dosť ťažko.

Ak slová dáme pod seba rovnakou veľkosťou, vznikne hradba písmen, ktoré si navzájom konkurujú. Pridať do takéhoto monolytu ešte aj obrázok by nebolo vhodné ani keby šlo o logo pre údernícku betonážnu firmu.

Obrázok tu pôsobí cudzorodo, aj keď farebnosť písma je prevzatá z farebnosti ilustrácie.

Preto slovo divadielko nakoniec navrhneme menším písmom.

Ďalší problém, ktorý často treba doriešiť sú veľké písmená

Aj pri tomto logu je to pekne vidieť. V názvoch je podľa spisovnej slovenčiny normálne používať veľké písmeno. Veľké Č však skonzumuje veľa priestoru a potom sa musí posúvať obrázok smerom dohora. Optimálne by bolo nepoužiť veľké písmeno. Tým sa riadok stane kompaktnejším celkom.

Tento problém sa zvyčajne obchádza tak, že grafik použije verzálky. Veľké písmená však najmä u dlhších slov pôsobia príliš agresívne.

Nápis z verzáliek by preto pôsobil skôr vulgárne. Navyše nešťastný mäkčeň na Č aj tak naďalej narušuje účarie.

Keďže ide o projekt pre deti, bude vhodné zachovať veľké písmeno v názve. Správne by aj slovo divadielko malo začínať veľkým písmenom, ale v tomto umiestnení by to bolo dosť nešťastné.

Preto sme spolu so zadávateľom prešli k alternatívnej verzii návrhu. V nej by červienka sedela priamo na pravej časti nápisu.

Tým sa opticky vyváži veľké Č, aj mierne doľava posunutý nápis divadielko. Tak sa rieši nielen gramatika, ale aj typografia.

Alternatívne by potom červienka mohla sedieť aj nad celým nápisom.

Vo výsledku sme navrhli, aby pri propagácii divadielka používali organizátori smelo aj niekoľko verzií loga. Podľa toho, či sa hodí širšia, alebo vyššia verzia by vtáčik mohol sedieť vždy na inom mieste nápisu. Tým by sme dosiahli onú detskú hravosť a nezáväznosť a pritom ponecháme dôstojné vyznenie typografie. V niektorých prípadoch by potom ako logo mohol slúžiť samostatný vtáčik, aj bez nápisu.

Blížime sa teda k finálnej verzii loga. Je čas aspoň narýchlo spraviť nejaké vizualizácie, ako by sa logo dalo použiť v reálnom prostredí.

Príklad použitia na tričku ukazuje, že v niektorých situáciách môže symboliku loga uniesť samotný obrázok červienky.

Zároveň však už vidieť aj prvé slabiny návrhu - ak sa logo výraznejšie zmenší, slávik stráca čitateľnosť a stáva sa z neho fľak. To je presne ten problém, ktorý sme spomenuli na začiatku - logo, ktoré by splnilo všetky požiadavky je preto oveľa náročnejšia úloha a zvyčajne sa za jeho návrhom potom skrývajú vyššie desiatky hodín práce.

Vizualizácie, ako by sa logo dalo potom využiť v praxi ukazujú že by mohlo byť použiteľné.

Príklad použitia na vizitke. Vizualizácia vizitky. V tomto nasadení asi nakoniec odporučíme okolo slávika nepoužívať modré fliačky.

Keď bude logo využité, pridám sem fotografie, ako to vyzerá naozaj.

Nakoniec ešte záber z vystúpenia.

Priaznivci tohto detského divadielka si môžu pozrieť aj video z predstavenia.

https://www.youtube.com/watch?v=Fc9d60SfOfU

Z predstavovania nového loga divadielka Červienka 13. januára 2018.

Samolepky pre hostí.

Pridajte sa do našej skupinky Maľujeme akvarelom. 
www.facebook.com/groups/malujeme.akvarelom
Zdieľame tam svoje najnovšie obrázky a dávame si cvičenia.

© Ľubica Veseláwww.facebook.com/vesela.lubica
Na stránke lubicavesela.sk nezhromažďujem žiadne osobné údaje v súvislosti s GDPR. Web nepoužíva cookies.